inferenciális dictum: a dictum három aspektusának (~, relacionális dictum, configurationalis dictum) egyike. Az ~ az a nyelvi-logikai értelem, amely a relacionális dictum és értelem-szemantikai ismereteink (sensus, sensus designatus (rendszerszerű sensus)) alapjan kikövetkeztethető.

A következtetések (inferencia) levonásának a képessége teszi lehetővé a kommunikació ökonómiájat, azt, hogy ne kelljen mindent részletesen kifejteni, s a szöveget mégis meg lehessen érteni (ha az inferenciák levonásának szükségessége olykor zavart okozhat is a kommunikációban). (vs inferenciális sensus referens (inferenciális kontextuális sensus).)