inferencia <lat. 'következmény'>: következtetés. A kommunikáció ökonómiáját, más szóval azt, hogy egy szövegben ne kelljen mindent részletesen kifejteni, s a megnyilatkozást mégis meg lehessen érteni, különböző típusú (explikatív, intertextualitáson vagy szillogizmuson alapuló, koreferenciális, morfoszintaktikai, referenciális stb.) következtetések levonásának a lehetősége, illetőleg képessége teszi lehetővé.