intertextualitás <lat. 'szövegköziség, szövegek közöttiség'>: különböző szövegek, komplex jelek között kimutatható részint rendszerszerű és/vagy funkcionális, részint pedig referenciális (referencia) hasonlóság, esetleg azonosság.

Az előbbi a tipológiai ~, az utóbbi a referenciális ~, melyek természetesen egymással összefonódva is jelentkezhetnek.

Kutatásakor az alapvető feladat az ~ főbb megnyilvánulási formáinak explicit feltárása és osztályozása, valamint az egyes osztályok interpretációt befolyásoló, meghatározó aspektusainak számbavétele és leírása.