koreferencia: referenciaazonosság. Ha egy jelkomplexusban/szövegben több szó vagy kifejezés a jelrendszeren kívüli tényleges vagy a jelrendszer által egyezményesen konstituált valóságra utal, vagyis megegyezik a referense (referencia), akkor ezek a szavak/kifejezések koreferensek, a köztük fennálló viszony pedig a ~.

A ~ bonyolult pszichológiai, pszicholingvisztikai, valamint logikai jelenség, amely a nyelvben különböző szintaktikai törvényszerűségeken (pronominalizáció, ellipszis stb.) keresztül valósul meg. (anaphora, kataphora.)