ellipszis <gör. 'kihagyás'>: az anafora speciális formája. Az ~ a referenciálisan (referencia) azonos nyelvi elemekre való visszautalást adott szövegben,  kontextusban a mondat hiányával vagy felesleges, már ismert részeinek elhagyásával valósítja meg. (forikus elemek, katafora, proformák.)

Az ~ a stilisztikában annak a jelenségnek a neve, amikor a beszélő (odaérthető) szó vagy szavak elhagyásával, töredékesen fejezi ki mondanivalóját. Az ~nek nyomatékosító, érzelemkeltő ereje van; különösen balladákban és drámákban gyakori.