forikus elemek: szövegekben az anaforikus (anafora), a deiktikus (deiktikus utalás) és a kataforikus (katafora) utalás rendszerszerű nyelvi elemeinek (elsősorban névmásoknak) a közös neve. (ellipszis, proformák.)