proformák: olyan kategóriák tartoznak ide, mint a pronómenek, proadverbiumok, proverbumok, mind anaforikus, mind kataforikus használatukban.