anafora <gör. 'visszahozás'>: visszautalás (ellentéte: a katafora). A  szövegekben az ~ jelensége akkor áll fenn, ha egy megnyilatkozás(rész) valamely eleme totálisan vagy tematikusan, azaz csak részlegesen koreferens (lásd: koreferencia) megelőző kifejezésekkel, vagyis referenciálisan (lásd: referencia) azonos elemekre utal vissza. A totális visszautalásra példák lehetnek a nevek, főnevek vagy nominális kifejezések névmási helyettesítései, a részlegesre olyan kifejezések, amelyek egy őket megelőző kifejezéssel például nem – faj, egész – rész vagy más természetű tematikus viszonyban állnak. Azt, amire visszautalunk, az anaforikus elemek, kifejezések antecedenseinek nevezzük. Az ~ egyik speciális formája az ellipszis.

Az ~ a stilisztikában ismétlésen alapuló alakzat; verssorok vagy mondatok élén előforduló mondattag (szó, szintagma, esetleg mondatszerkezet) ismétlődése. (Lásd még: forikus elemek, proformák.)