megnyilatkozás (utterance): két tényleges/lehetséges hallgatás/szünet között létrehozott beszédaktus/beszédmennyiség (vö. beszédaktus-elmélet.)