deiktikus utalás, deixis <gör.-lat. 'rámutató, valamire utaló'>: nyelvi elemeknek, elsősorban névmásoknak az a funkciója, amellyel adott kontextusban rámutatásszerűen utalnak tárgyakra, személyekre vagy a kontextus egyéb vonatkozásaira, tényezőire. (anafora, ellipszisforikus elemek, katafora, proformák.)