sensus designatus (rendszerszerű sensus): a sensus két összetevője közül a vehiculummal kapcsolatba hozható értelem.

A ~ és a sensus másik összetevője (sensus referens (kontextuális sensus)) között a kontextualizáció relációja áll fenn.

A ~nak három típusa van: a dictum, az apperceptum és az evocatum. (Ezek közül a dictum tekinthető leginkább interszubjektívnak s legkevésbé az evocatum.)