evocatum (nem fogalmi sensus). Egy szöveg befogadásakor az interpretátor egyrészt (fogalmilag) megérti a szöveg lexikai tartalmát (dictum), másrészt megalkot egy szöveghez rendelhető fogalmi nem verbális mentális képet (apperceptum), harmadrészt pedig azt a tapasztalatot/érzést is reaktiválja, amellyel a szövegben véleménye szerint kifejeződő tényállás-konfigurációt illetően rendelkezik.

Az ~ a sensus designatus (rendszerszerű sensus) három típusa (~, dictum, apperceptum) közül: a vehiculumhoz a szöveg(részlet) verbális és/vagy nem verbális fogalmi sensusának (dictumának és/vagy apperceptumának) közvetítésével hozzárendelhető tényleges vagy előrevetített tapasztalat/érzelem. (Az ~mal kapcsolatban is beszélhetünk relacionális, inferenciális és configurationalis organizációról.)