relacionális (relációs) dictum: a dictum három aspektusának ( ~, configurationalis dictum, inferenciális dictum) egyike. A ~ az egyes megnyilatkozásokon belül: azok összetevői között, a teljes vehiculumon belül pedig: annak megnyilatkozásai között fennálló nyelvi-logikai relációk.

A ~ alapegysége egy propozíció/propozíciókomplexus. Egy propozíció egy 'predikátum - argumentum'-reláció; az argumentumokként reprezentált entitások között áll fenn a predikátumban kifejeződő reláció. (vs relacionális sensus referens.)