argumentum: a  predikátumhoz (állítmányhoz) rendelt változók (ezek behelyettesítésével a kapott kijelentés,  propozíció meghatározott igazságértékkel rendelkezik). Az esetgrammatikában egy predikátumhoz tartozó (és azzal meghatározott viszonyban levő) főnévi csoport.