predikátum(funkció): állítmány; logikai értelemben egy függvény, amely "üres helyeket", változókat tartalmaz, ezeket - az argumentumokat - behelyettesítve kapunk kijelentést, propozíciót.