propozíció: a beszélő propozicionális attitűdje által kijelölt lehetséges világon belüli elem. Logikai értelemben egy kijelentésfüggvényből (predikátum) s bizonyos számú argumentumból álló kijelentés.