propozicionális attitűd: (rész-)részvilágokat alkotó kifejezések. A ~ben a beszélőnek a saját kijelentéseit a való(s) világtól mint referenciális bázistól elhatároló, eltávolító és lehetséges világot indítványozó magatartása jut kifejezésre. Rendszerint úgynevezett világalkotó igéket (tud, elképzel, hisz, álmodik stb.) implikál.