referenciális bázis: egy jel/jelkomplexus vonatkoztatási alapja: a (tény)vonatkozás területe. (referencia.)