lehetséges világ: a beszélő mondatainak megnyilatkozásainak a propozicionális attitűd által szervezett összessége; olyan konstruktum, amelyben a szövegvilág tényállásai adott feltételek mellett az interpretátor számára igazak/lehetségesek. (vs való világ.)