szövegvilág. - A szakirodalomban ~nak a relacionális sensus referenst (relacionális kontextuális sensus) szokás nevezni. A ~ végső soron nem más, mint a lehetséges világ létrehozásának nyelvileg teremtett, szövegszerűen adott feltételei.

Egy ~ összefüggőségét és teljességét olyan tényállásai között fennálló relációk biztosítják, amelyek e szövegvilágot determináló törvényszerűségekkel egybehangzóak, s amelyeket az interpretátor relevánsnak tart. (vs való világ.)