relacionális (relációs) sensus referens (relacionális kontextuális sensus): a befogadó által feltételezett világfragmentumra utaló értelem három aspektusának (~, configurationalis sensus referens, inferenciális sensus referens) egyike. A ~ a különféle részvilágokhoz tartozó/hozzárendelhető tényállások konfigurációja által kifejeződő értelem.

Az egyes részvilágok ~ét reprezentálhatjuk például úgy, hogy megalkotjuk azoknak a propozícióknak a hálóit, amelyeknek valamely argumentumát a szóban forgó részvilágot alkotó személy neve/leírasa képezi. (vs relacionális dictum, szövegvilág.)