részvilág(ok): valamely világfragmentum összetevői.

Egy világfragmentumon belül különféle módokon különíthetünk el egymástól részvilágokat: részvilágalkotó elemnek tekinthetünk valamely helyet és/vagy időt, de ilyen elemnek az egyes szereplőket is.

Az egyes részvilágokon belül is beszélhetünk részvilágokról. Külön részvilágoknak tekinthetjük azokat a tényállásokat, amelyeket egy világalkotó személy tapasztal, amelyeket tud, hisz, elképzel stb. (vö. propoziáonális attitűd.)