összefüggőség, összekapcsoltság: konnexitás, kohézió, koherencia.