konnexitás: szintaktikai természetű tulajdonság; a vehiculum (és formatio) összefüggősége, szintaktikai és kommunikatív jól formáltsága, mind a textúra (texturális konnexitás), mind pedig a kompozíció (kompozicionális konnexitás) vonatkozásában.

Egy megnyilatkozás/szöveg ~a attól függ,  hogy tudunk-e olyan kotextust (vagy kontextust) találni, amelyben az adott  megnyilatkozás/szöveg - összetevőinek adott elrendezésével - jól formáltnak hat. Az összetevőket egyes esetekben explicit konnektív elemek (konnektorok), más  esetekben az értelem-szemantikai elemek, ismét más esetekben a bennük leírt tényállások között fennálló relevanciarelációk kapcsolják össze.

A ~ foka/mértéke szövegtípusonként (szövegtipológia) különböző lehet. A ~ nem azonos sem a  kohézióval, sem pedig a koherenciával.