kompozicionális konnexitás: a vehiculum (és formatio: figura, notatio) kompozicionális (kompozíció) szervezettségének összefüggősége.

A vizuális figura kompozicionális organizációjának konnexitását az ismétlődő tipográfiai sémák, grafikus ikonikus konstellációk stb., az auditív figura ~át a metrikai-ritmikai és rímstruktúrák stb. auditív megjelenési formái hordozhatják.

A notatio kompozicionális szintaktikai organizációjának alapegysége egy szintaktikailag konnex szóalakzat vagy séma, illetve szintaktikaikategória-konfiguráció, magasabb fokú egységei pedig ezekből épülnek fel. NB. az ide tartozó kompozícióegységek (szakaszok, bekezdések, alfejezetek stb.) egybeeshetnek, de nem feltétlenül esnek egybe az értelem-szemantikai kompozícióegységekkel. (texturális konnexitás.)