figura <lat. 'alak, idom'>: a fizikai szemiotikai (szemiotika) objektumként vizsgált vehikulum, vehikulum-imágó formai felépítése (formáció). Két vetülete különíthető el: a vizuális ~ és az auditív ~. Írott, nyomtatott szövegek esetén a ~ paragrafikus, kalligrammatikus, ikonikus és diagrammatikus szintjeit célszerű megkülönböztetni. (vs notáció.)