formáció <lat. 'alakulat'>: a szignifikáns közvetlen összetevőinek egyike. A ~ a szövegvehikulumához, illetőleg annak mentális képéhez (a vehikulum-imágóhoz) hozzárendelhető formai (fonológiai, morfofonetikai, szintaktikai, metrikai-ritmikai) felépítés, illetve az erre vonatkozó ismeret. Más szóval a ~ a vehikulum, vehikulum-imágó materiális 'architektoniká'-ja. A ~ elemzésekor a vehikulumot fizikai szemiotikai (szemiotika) objektumként (figura) és nyelvi szemiotikai objektumként (notáció) egyaránt vizsgálhatjuk.