vehiculum-imago: a significans közvetlen konstituenseinek (~, formatio) egyike. A ~ a jelölő konstituenseként: a szöveg fizikai manifesztációjának (vehiculum) az alkotóban vagy a befogadóban létrejött mentális képe.

Írott/nyomtatott szövegek esetén a primer imago a grafikus vehiculum imagója (figura, vizuális figura), ehhez szekunder imagoként társul egy - a belső olvasás által létrejövő - fonikus imago (auditív figura, vs relatum-imago.)