vizuális figura: a figura két vetületének (~, auditív figura) egyike.

A ~ a fizikai szemiotikai objektumként tekintett vehiculum/vehiculum-imago mint vizuális megjelenési forma (formatio) organizációja: a sorok hosszúsága, a sorok közti távolság, a betűtípus stb.

A ~ különösen a kalligrammákban (képversekben) és a konkrét költészet "vizuális szöveg"-nek nevezett produktumaiban játszik fontos szerepet, de más típusú szövegekben sem hagyható figyelmen kívül.