bekezdés: a prózai szövegek fizikai megjelenési formájának (vehikulumának) az írásban általában beljebb kezdett első sorral, a beszédben többnyire hosszabb szünettel elkülönített, alakilag és/vagy akusztikailag, egyes hagyományos felfogások szerint tartalmilag is összefüggő egysége, része. A ~ek valójában érzékszerveinkkel felfogható fizikai, más szóval figurális (figura), nem pedig egy jelölésrendszert tükröző nyelvi, más szóval notációs (notáció) egységek. A prózai szövegek ~struktúráinak lényegi hordozói ugyanis nem a nyelvi megformálásokban, hanem a hozzájuk rendelhető tényállásokban vannak. A ~ek ilyenformán nem rendszerszerű, nem szisztematizált és egykönnyen nem is szisztematizálható egységek.