texturális konnexitás: a vehiculum (és formatio: figura, notatio) texturális (textúra) szervezettségének összefüggősége.

A vizuális figura texturális organizációjának konnexitását a szöveg alapszedéstípusától eltérő szedéstípusok (versbetétek, kurzív stb. szedés) ismétlődő alkalmazása, bizonyos elemek, szavak, szövegrészek stb. visszaterese, az auditív figura ~át a metrikai-ritmikai, a rímtechnikai sajátosságok biztosít(hat)ják; a notatioét pedig a tetszőleges hierarchiaszintű, azonos szintaktikai kategóriájú egységek (szókonfigurációk, sémák stb.) ismétlődése. (vs kompozicionalis konnexitás.)