textúra: a szövegkonstitúció horizontális/lineáris aspektusa, szervezettsége; az a szövegben manifesztálódó, kimutatható 'minta', amelyet a különféle kompozicionális (kompozíció) szinteken ismétlődő/visszatérő elemek és kategóriák együttese hordoz.