szövegtipológia: létrehozható strukturális, funkcionális és pragmatikai kritériumok, illetőleg ezek tetszőleges kombinációja alapján.

A strukturális kritériumok a szövegek felépítésére irányulnak, a funkcionálisak azokra a kontextusokra, amelyekben a szóban forgó szövegeket használni szokás, a pragmatikaiak azokra a tényállás-konfigurációkra/világfragmentumokra, amelyek létrehozásának az interpretálandó szöveg tekinthető.

(kommunikációaktus-tipológia, intertextuális tipológia.)