pragmatika: a szemiotikának az az ága, amely a jel és használója, valamint a jel és használata, kontextusa viszonyait tanulmányozza. (szintaxis, szemantika.)