kohézió (kohezivitás): szemantikai természetű tulajdonság; a verbális objektum (szöveg) értelem-szemantikai (és koreferenciális) jelenségeit minősíti. A ~ a sensus designatus (rendszerszerű sensus) (és a configurationalis sensus referens (configurationalis kontextuális sensus)) összefüggősége, mind a textúra (texturális kohézió), mind pedig a kompozíció (kompozicionális kohézió) vonatkozásában. A ~ így csak részben tekinthető a szöveg inherens tulajdonságának (inherens organizáció).

A ~ foka/mértéke szövegtípusonként (szövegtipológia) más és más lehet. A ~ nem azonos sem a konnexitással, sem pedig a koherenciával.