texturális kohézió: a verbális objektum (dictuma) texturális (textúra) összefüggősége, kohezivitása (kohézió).

A ~ hordozói egyrészt a visszatérő, tetszőleges nagyságrendű azonos verbális egységek mint értelem-szemantikai egységek, másreszt a visszatérő ismétlődő koreferenciális értelem-szemantikai egységek, harmadrészt pedig az ismétlődő, ugyanahhoz az értelem-szemantikai mezőhöz (lexikai mező) tartozó egységek. (vs kompozicionális kohézió.)