kompozicionális kohézió: a verbális objektum (dictuma) kompozicionális (kompozíció) összefüggősége, kohezivitása (kohézió). Célszerű megkülönböztetni a ~ mélystruktúra-specifikus és felszínistruktúra-specifikus egységeit.

A kompozicionális értelem-szemantikai organizáció mélystruktúra-specifikus alapegysége egy elemi propozíció, magasabb fokú egysége pedig egy olyan (tematikus) propozícióháló, amely mindazokat a propozíciókat tartalmazza, amelyeknek vagy valamely argumentumuk/argumentumkonfigurációjuk, vagy pedig a predikátumuk azonos.

A kompozicionális értelem-szemantikai organizáció felszínistruktúra-specifikus alapegysége az első fokú kompozícióegység, magasabb fokú egységei pedig ezekből épülnek fel. (NB. a formatio körébe tartozó kompozícióegységek: a bekezdés, az alfejezet stb. egybeeshetnek, de nem szükségképpen esnek egybe az értelem-szemantikai kompozícióegységekkel.)

A kohezív kompozicionális organizáció főbb manifesztációi: a kommunikatív organizáció, a tematikus organizáció, a kötőszók alkalmazásával létrehozott organizáció stb.