felszíni szerkezet: a generatív grammatika a konkrét/tényleges mondat struktúráját másodlagosnak, felszíni struktúrának tekinti. A ~et egy absztrakt mély struktúrából vezeti le, amely egyértelműen kifejezi a mondat felépítését, s ezáltal meghatározza szemantikai értelmezését. A mély szerkezet bizonyos műveletek, grammatikai transzformációk alkalmazásával alakul át ~té.