inherens organizáció: a szöveg általunk feltételezett belső organizációja; nem azonos az általunk létrehozott reprezentációjával. Csupán az ~ és ennek reprezentációja megkülönböztetésével érthető meg, hogy miért lehet ugyanahhoz a szöveghez egymástól különböző strukturális és/vagy procedurális reprezentációkat (strukturális interpretáció, procedurális interpretáció) rendelni. Ezek a reprezentációk ugyanis minden esetben az interpretátortól és/vagy az általa alkalmazott teóriától függenek.