strukturális interpretáció.

- A szöveg szisztémaspecifikus konstrukciójának leíró-magyarázó ~ja mint produktum: az interpretált (interpretáció) verbális objektum organizációjában résztvevő elemek statikus hálója, azaz egy olyan háló, amely létrejöttének módjára vonatkozóan nem tartalmaz információt.

- A szöveg funkcionális beágyazottságának leíró-magyarázó ~ja mint produktum: egy végrehajtott interpretációfolyamat eredményét bemutató interpretáció, mely arra vonatkozóan nem tartalmaz információt, hogy ez a folyamat hogyan ment végbe.

(a jelkomplexus statikus organizációja, procedurális interpretáció.)