a szöveg funkcionális beágyazottsága: elemzésén a szövegalkotót a szöveg megalkotásához vezető motiváció(k), valamint a szöveg létrehozási, illetőleg befogadási/megértési folyamata jellemzőinek vizsgalatat értjük.

A ~nak interpretálása lehet leíró-magyarazó strukturalis interpretació és proceduralis interpretáció.

Az ezek során felhasznált elemek kiválasztása és felhasználásuk módja a valóságos vagy feltételezett alkotótól/befogadótól (a neki tulajdonított ismeret-/hitrendszertől, szociális státusától, pszichikai állapotától stb.) és a valóságos vagy feltételezett kommunikációszituáció paramétereitől függ. (vs a szöveg szisztémaspecifikus konstrukciója.)