a szöveg szisztémaspecifikus (szisztémaimmanens) konstrukciója: vizsgálatán a szöveg összetevőinek (jelkomplexus összetevői/konstituensei, konstitúció) és az összetevők között fennálló relációknak az elemzését értjük, mégpedig explicit módon megfogalmazott/reprezentált szabályok, valamint tudás- és hiedelemrendszerek segítségével. A vizsgálat csupán addig a határig terjedhet, ameddig a szabály-, a tudás- és a hiedelemrendszerek ezt lehetővé teszik.

A ~nak interpretálása lehet leíró-magyarázó strukturális interpretáció és proceduralis interpretáció.

Az arra vonatkozó döntés, hogy ezek során milyen elemeket/relációkat vegyünk figyelembe, kizárólag az interpretáció végrehajtására szolgáló elméleti apparátus reszét képező szisztémaimmanens tudás-, hit- és szabályrendszerektől függ; e döntésnél semmiféle pszichológiai/percepcionális vagy más - alkotás- és/vagy befogadásspecifikus - szempont nem játszik szerepet. (vs a szöveg funkcionális beágyazottsága.)