konstitúció: a vehiculum/vehiculum-imago formai (formatio) és értelem-szemantikai (sensus designatus (rendszerszerű sensus)) organizációja. (szövegkonstitúció.)