procedurális interpretáció.

- A szöveg szisztémaspecifikus konstrukciójának leíró-magyarázó ~ja mint produktum: az interpretált (interpretáció) verbális objektum organizációjában résztvevő elemek dinamikus hálója, azaz egy olyan háló, amely létrejöttének módjára vonatkozóan is tartalmaz információt.

- A szöveg funkcionális beágyazottságának leíró-magyarázó ~ja mint produktum: az interpretációfolyamat végrehajtását bemutató interpretáció, tehát arra vonatkozóan is tartalmaz információt, hogy ez a folyamat hogyan ment végbe. (jelkomplexus dinamikus organizációja, strukturális interpretáció.)