a jelkomplexus statikus organizációja: egy olyan relációháló, amely e háló (időbeli/térbeli) létrejöttére vonatkozó információt nem tartalmaz. (a jelkomplexus dinamikus organizációja, inherens organizáció.)