konnektor (konnektív elemek) : a szöveg lineáris folytonosságát (konnexitását) biztosító elemek: kötőszók, névmások, bizonyos ragok stb. (Más felfogásban: csak a kötőszók a konnektív elemek.)