esetgrammatika: a transzformációs generatív grammatika egyik változata. Lényege, hogy a szintaktikai mély szerkezetben minden egyszerű  mondat egy igéből és egy vagy több főnévi csoportból áll. Az utóbbiak mindegyike valamilyen meghatározott mélyesetviszonyban van az igével.