dominánsan verbális szöveg: olyan szemiotikai objektum, amelynek domináns jelentéshordozó elemei lexikai elemek. (szöveg.)