kotextuális egységek: olyan grammatikai, poetikai, retorikai stb. egységek, amelyek tényleges vagy lehetséges/feltételezett kommunikációszituációra vonatkozó paramétereket nem tartalmaznak. ~ az egyszerű és az összetett mondatok, valamint ezek láncai stb.

A ~kel kapcsolatban nem indokolt a 'szöveg' terminus használata, ahogyan a 'mondat' terminus alkalmazása sem célszerű szövegek önálló alapegységeinek a megjelölésére. (vs kontextuális egységek.)