modalitás:

1. az ítéletnek szükségszerűséget, lehetőséget vagy véletlent kifejező jellemzője;
2. a beszélőnek a mondat valóságtartalmához való viszonya, illetőleg az ezt kifejező nyelvi eszközök.
(modális logika.)